Ubezpieczenia w Kredycie

 • RCI Bezpieczny Kredyt* Ubezpieczenie spłaty kredytu

  Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - MetLife S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych z grupowym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

   

  Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
  Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

   

  Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która: 

  • - ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu 
   - osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca (lub wskazana przez kredytobiorcę - osobę prawną) 
   - podpisała deklarację przystąpienia do umowy
   
  Świadczenie dla kredytobiorcy to m.in..:****
  - całkowita spłata salda zadłużenia (według stanu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego) z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy lub w przypadku jego śmierci bądź 
  - spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***
   
   
  Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?
  Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:
   
  Marsh Services Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
  Tel.22 456 42 34, 22 456 42 40
   
   
   
  * Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Kredyt", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

  ** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

  *** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

  **** Zakres ubezpieczenia zależy od wieku kredytobiorcy. 

 • Utrata Pracy* / Bezpieczne Rachunki

  Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki.

   

  Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji, możesz być spokojny ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia:*

   

  - Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy,
  - Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.

   

  * utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

   

  ... a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

  W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku?

  Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy "ubezpieczenie zwraca" klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.

   

  ** opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe

   

  Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy / Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.

   

  Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW „Ochrona Zarobków” a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Dacii.