WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Kompatybilność z poszczególnymi przeglądarkami

  Budowa niniejszej witryny spełnia warunki standardów technicznych ustanowionych przez konsorcjum W3C jak również normy dostępności określone w wykazie ADAE (francuska Agencja ds. Rozwoju Administracji Elektronicznej) oraz normy WAI. Witryna Dacia.pl oferuje największe możliwości w przypadku najnowszych przeglądarek, jednak jest również dostępna dla przeglądarek poprzednich generacji.
  Zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek:
  W systemie Macintosh OS 10: Opera, Safari 4, Mozilla Firefox 3, Google Chrome; 
  W systemie Windows: Mozilla Firefox 3, Opera, Internet Explorer 7 i 8, Google Chrome; 
  W systemie Linux: Mozilla Firefox 3, Opera.

 • Dokumenty do pobrania

  Część dokumentów do pobrania występuje w co najmniej jednym edytowalnym formacie (HTML, Microsoft Word, PowerPoint, Excel).
  Mogą jednak również występować dokumenty do pobrania w formacie PDF (Portable Document Format) bez edytowalnej wersji.
  Użytkownicy nie posiadających zainstalowanego Acrobat Readera mogą go nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Adobe: pobierz Acrobat Reader.
  Możliwe jest również przekształcenie dokumentów w formacie PDF na klasyczny format HTML za pomocą programu konwertującego on-line na stronie Adobe. W tym celu należy skopiować adres linku do pliku PDF i wkleić go w przewidziane do tego celu pole w: narzędziu Adobe do konwersji on-line.

 • Nawigacja

  Główne działy

  Najważniejsze linki usytuowane są w głównym menu, stale dostępnym u góry każdej strony. Umożliwiają one bezpośredni dostęp do głównych działów strony.

  Nawigacja wewnątrz danej strony

  Nawigacja w obrębie danego działu jest ułatwiona dzięki umieszczonemu po lewej stronie, stale widocznemu menu. Pozwala ono zapoznać się z tematami przedstawianymi w danym dziale.

 • Spersonalizuj sposób prezentowania informacji

  Jak zwiększyć rozmiar czcionek?

  W Internet Explorerze: przejdź do menu Wyświetlanie / Rozmiar tekstu i wybierz żądany rozmiar lub wciśnij równocześnie klawisze „CTRL” i „+” w celu zwiększenia rozmiaru lub „CTRL” i „-” w celu jego zmniejszenia. 
  W Mozilli: wciśnij równocześnie klawisze:
  „CTRL” i „+”  w celu zwiększenia rozmiaru; 
  „CTRL” i „-”  w celu zmniejszenia rozmiaru; 
  „CTRL” i „0” w celu powrotu do rozmiaru pierwotnego. 

  Wykorzystanie spersonalizowanego arkusza stylów

  Wygląd niniejszej strony można spersonalizować za pomocą alternatywnych arkuszy stylów zdefiniowanych przez użytkownika.
  Alternatywny arkusz stylu może być zdefiniowany z menu „Wyświetlanie przeglądarek” obsługujących alternatywne style: 
  Firefox, Mozilla: menu Wyświetlanie / Styl strony; 
  Opera 7: menu Styl; 
  Internet Explorer: w menu Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Ogólne / Dostępność.

  Wydruk stron

  Strony witryny Dacia.pl można drukować klikając na ikonkę „Drukuj” w przeglądarce lub na przycisk „Drukuj stronę” usytuowany w kolumnie umieszczonej przy lewej krawędzi każdej strony.  Strony te są przed wydrukiem dostosowywane do formatu A4.